برچسب ها پست با برچسب "نینتندو دی تری اس"

برچسب: نینتندو دی تری اس

کنسول ها بازی را بیستر مردم به دستگاه هایی میشناسند که دارای صفحه نمایش نیستند و دستگاهی هستد که با اتصال به یک صفحه...