برچسب ها پست با برچسب "نیما ارکانی"

برچسب: نیما ارکانی

چین از نابغه ایرانی، پروفسور نیما ارکانی، حامد برای پیشبرد پروژه عظیم شتاب دهنده خود که فاز نخست آن در سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد...