برچسب ها پست با برچسب "نوبل"

برچسب: نوبل

جائزه نوبل سال 2015 در رشته ی فیزیک مشترکا بین دو دانشمند اهدا شد. این دو دانشمند تاکایی کاجیتا و آرتور بی.مک دونالد نام...

مدتی قبل زمانی بود که بهترین تحقیقات علمی دنیا جایزه گرفتند و شما اول ممکن است بخندید ولی بعد به فکر می افتید.محققان و دانشمندان از...