برچسب ها پست با برچسب "نمایشگاه تلکام"

برچسب: نمایشگاه تلکام

تلکام نمایشگاهی است که هر ساله در ایران برگزار میشود و هدف آن معرفی دستاوردهای جدید علمی اغلب برای شرکت ها و کسب و...