برچسب ها پست با برچسب "نظر مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان درباره پراید"

برچسب: نظر مدیر عامل انجمن حمایت از مصرف کنندگان درباره پراید

بازار بسته خودرو در کشورمان مردم را به خرید خودروهای داخلی و بی کیفیت محدود نموده و حق انتخاب را از آنان گرفته است.در...