برچسب ها پست با برچسب "نظرسنجی اپلیکیشن"

برچسب: نظرسنجی اپلیکیشن

طبق آخرین گزارش منتشر شده کام اسکورز درباره اپلیکیشن های موبایل، اطلاعات جالبی بدست آمده است. برای مثال تقریبا نیمی از افرادی که از اپلیکیشن...