برچسب ها پست با برچسب "نصب کابلی 6600 کیلومتری در کف اقیانوس آتلانتیک"

برچسب: نصب کابلی 6600 کیلومتری در کف اقیانوس آتلانتیک

شرکت های مایکروسافت و فیسبوک قرار است تا در پروژه ای مشترک به نام MAREA کابلی به طول 6600 کیلومتر را در کف اقیانوس...