برچسب ها پست با برچسب "نشریه ی TIME"

برچسب: نشریه ی TIME

نشریه ی TIME به تازگی لیستی از 50 گجت تاثیر گذار تاریخ را منتشر کرده است (این گجت ها الزاما بهترین ها نیستند و...