برچسب ها پست با برچسب "نسل آینده ی باتریها"

برچسب: نسل آینده ی باتریها

تمرکز بیشتری از تحقیقات و برنامه های علمی روی دو مشکل اساسی آینده ی زمین است:1-استفاده از انرژی ای پاک و تجدید پذیر در...