برچسب ها پست با برچسب "نسخه 7 اندروید"

برچسب: نسخه 7 اندروید

سردمداران گوگل از قرار معلوم افراد شکم پرستی هستند، چون علاقه شدید به نامگذاری نسخه های مختلف اندروید با خوردنی های مختلف نشان داده...