برچسب ها پست با برچسب "نرم افزار WebGazer.js"

برچسب: نرم افزار WebGazer.js

دنبال کردن جهت حرکت چشمان کاربر موضوع چند ساله ی آخرین و سخت ترین پژوهش های دولوپر ها است ، و خبر خوش این...