برچسب ها پست با برچسب "نرخ شماره های 5 رقمی"

برچسب: نرخ شماره های 5 رقمی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه ۲۲۲ خود، نرخ های جدید سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن ثابت استانی و کشوری را تصویب...