برچسب ها پست با برچسب "نرخ جدید شماره های ثابت 4 رقمی"

برچسب: نرخ جدید شماره های ثابت 4 رقمی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در جلسه ۲۲۲ خود، نرخ های جدید سرشماره های ۴ و ۵ رقمی تلفن ثابت استانی و کشوری را تصویب...