برچسب ها پست با برچسب "نخستین استارتاپ ویکند نوآوری‌ اجتماعی"

برچسب: نخستین استارتاپ ویکند نوآوری‌ اجتماعی

بخش مسئولیت اجتماعی سامسونگ همیشه در حوزه حمایت از جوانان پیش قدم بوده است ، این بار این حمایت از استارتاپ هایی است که...