برچسب ها پست با برچسب "نحوه همکاری شرکت پست با آمازون و ebay"

برچسب: نحوه همکاری شرکت پست با آمازون و ebay

سخنان مدیرعامل پست درباره ادامه روند همکاری شرکت پست با ebay درحالی رسانه ای شد که شرکت ebay پس از سخنان اولیه درباره توافق...