برچسب ها پست با برچسب "نحوه فعالسازی طرح نامدود"

برچسب: نحوه فعالسازی طرح نامدود

طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.در طرح «هدف را بزن»، تمامی مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین...