برچسب ها پست با برچسب "نحوه فعالسازی طرح نامحدود مکالمه همراه اول"

برچسب: نحوه فعالسازی طرح نامحدود مکالمه همراه اول

طرح مکالمه نامحدود ویژه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول آغاز شد.در طرح «هدف را بزن»، تمامی مشترکین دائمی و اعتباری و نیز مشترکین...