برچسب ها پست با برچسب "نحوه آشنایی بیل گیتس با همسرش"

برچسب: نحوه آشنایی بیل گیتس با همسرش

ملیندا در یک خانواده از طبقه متوسط اجتماع، در دالاس به دنیا آمد، ولی اکنون با ثروتمندترین مرد آمریکا زیر یک سقف زندگی می...