برچسب ها پست با برچسب "میکرون تکنولوژی"

برچسب: میکرون تکنولوژی

هنگ کنگ- یا اولین قدم یک کمپانی چینی برای بزرگترین تصاحب یک کمپانی آمریکایی و یا فصلی جدید از ظهور جنگ سرد تکنولوژی میان...