برچسب ها پست با برچسب "ملیندا گیتس کیست"

برچسب: ملیندا گیتس کیست

ملیندا در یک خانواده از طبقه متوسط اجتماع، در دالاس به دنیا آمد، ولی اکنون با ثروتمندترین مرد آمریکا زیر یک سقف زندگی می...