برچسب ها پست با برچسب "مقر شرکت اپل"

برچسب: مقر شرکت اپل

حدود 5 کیلومتر که از مقر کنونی شرکت اپل در شهر کوپرتینو در ایلت کالیفرنیا دور شوید می توانید بزرگترین پروژه ی عمرانی عمر...