برچسب ها پست با برچسب "معرفی fallout در E3 2015"

برچسب: معرفی fallout در E3 2015

اگر مطالب E3 زوم تک را دنبال کرده باشید برایتان  در ابتدای کنفرانس Bethesda دو بازی Doom و بازی Battlecry معرفی شد و سخنانی...