برچسب ها پست با برچسب "مشخصات زد 3"

برچسب: مشخصات زد 3

دیروز شرکت سونی در معرفی های سری زد 3 به دو گروه تبلت و گوشی اشاره نموده و هر دو گروه خود را هم...