برچسب ها پست با برچسب "مرگ یک ستاره"

برچسب: مرگ یک ستاره

چند میلیارد سال پس از شروع زندگی یک ستاره، عاقبت مرگ آن فرا می رسد، اگرچه چگونگی مرگ یک ستاره به نوع و جرم...