برچسب ها پست با برچسب "مجسمه ی 126 ساله ی ایستگاه قطار Rossio کشور پرتغال"

برچسب: مجسمه ی 126 ساله ی ایستگاه قطار Rossio کشور پرتغال

در ایستگاه قطار Rossio شهر لیزبون کشور پرتغال مجسمه ای وجود دارد که مربوط به پادشاه قرن شانزدهم میلادی این کشور می باشد و هم...