برچسب ها پست با برچسب "متنی"

برچسب: متنی

از این پس مسافران در حال پرواز قادر خواهند بود به کمک گوگو تماس صوتی و متنی داشته باشند ، اما این بدان معنی...