برچسب ها پست با برچسب "مایکروسافت در E3 2015"

برچسب: مایکروسافت در E3 2015

اگر مطالب مربوط به E3 2015 را که در زوم تک منتشر شده را دیده باشید ، برایتان از عنوان های جدیدی گفتیم که...

بعد از اینکه بازی های fallout  و Doom و همچنین Battlecry  توسط کمپانی Bethesda  معرفی شد. حال نوبت کنفرانس پای ثابت E3 یعنی مایکروسافت...