برچسب ها پست با برچسب "ماشین اپل"

برچسب: ماشین اپل

اسنادی که توسط Guardian منتشر شده نشان می دهد که این پروژه به واقع وجود خواهد داشت و بر اساس گزارش این کمپانی در...

خبر بزرگ این  چند روز شواهدی است که شهادت دادند  اپل در حال کار بر روی یک ماشین است و آخرین این شواهد که...