برچسب ها پست با برچسب "لیوان Vessyl"

برچسب: لیوان Vessyl

تکنولوژی لیوان هوشمند یا  آزمایشگاه همراه:محققان شرکت Vessyl موفق به طراحی و ساخت لیوان هوشمند Vessyl شدند . این لیوان هوشمند که بهتر است...