برچسب ها پست با برچسب "لیست موتورهای جستجوی داخلی"

برچسب: لیست موتورهای جستجوی داخلی

موتور جستجو یا پیمایشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی را در یک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو...