برچسب ها پست با برچسب "لیست مجلات علمی نامعتبر"

برچسب: لیست مجلات علمی نامعتبر

معاون پژوهش و فناوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی،دکتر محمد حسین مدرسی، طی خبری نسبت به برخی از مجلات علمی و پژوهشی و...