برچسب ها پست با برچسب "قلب مصنوعی از جنس فوم"

برچسب: قلب مصنوعی از جنس فوم

در سال های اخیر و البته پس از اختراع پرینتر های سه بعدی پزشکی تحول بزرگی کرده است. امروزه دانشمندان به دنبال این هستند...