برچسب ها پست با برچسب "قلبی مصنوعی"

برچسب: قلبی مصنوعی

در سال های اخیر و البته پس از اختراع پرینتر های سه بعدی پزشکی تحول بزرگی کرده است. امروزه دانشمندان به دنبال این هستند...