برچسب ها پست با برچسب "قفل مجازي"

برچسب: قفل مجازي

امروزه  محافظت از رمز عبور در وسايل ارتباطي  يكي از مراتب احتياطي است .قديم اينجوري نبود براي حفاظت از مال و لموال و اسناد...