برچسب ها پست با برچسب "قطع نخاع"

برچسب: قطع نخاع

دانشمندان استرالیایی به تازگی سیستمی را طراحی کرده اند که می تواند فعالیت بدنی را به بیماران قطع نخاعی و یا بیمارانی که در...