برچسب ها پست با برچسب "قرار دادهای غیر قانونی اپل با اپراتور های مخابراتی فرانسه"

برچسب: قرار دادهای غیر قانونی اپل با اپراتور های مخابراتی فرانسه

دپارتمان دولتی DGCCRF فرانسه که وظیفه ی نظارت بر بازار ، جلوگیری از کلاه برداری و نیز حمایت از حقوق مصرف کننده را بر...