برچسب ها پست با برچسب "قرار دادن برنامه دلخواه در Windows Run"

برچسب: قرار دادن برنامه دلخواه در Windows Run

اگر با پنجره Run ویندوز آشنا باشید حتماً می دانید که این پنجره کلی رمز و راز دارد و با نوشتن کلماتی خاص برنامه...