برچسب ها پست با برچسب "قابلیت پاسخ سریع"

برچسب: قابلیت پاسخ سریع

امکان پاسخ دهی سریع به پیام ها قابلیتی بود که اولین بار در iOS 8.0 به کاربران ارائه شد.این قابلیت به اعلان های دریافت...