برچسب ها پست با برچسب "فیلتر هوشمند"

برچسب: فیلتر هوشمند

در سیستم فیلترینگ معمولی، ممکن است که برخی سایت‌ها و صفحاتی که محتواهای نامناسب دارند، از قلم بیفتند و یا اینکه برخی سایت‌ها و...