برچسب ها پست با برچسب "فوکوشیما"

برچسب: فوکوشیما

موسسه تکنولوژی Chilba یک نمونه اولیه از ربات جدید چند منظوره خودش را معرفی کرد که قرار است برای کاوش در مورد تابش های...