برچسب ها پست با برچسب "فناوری Holoportation مایکروسافت"

برچسب: فناوری Holoportation مایکروسافت

بخش مطالعه و تحقیق شرکت مایکروسافت به تازگی توانسته فناوری جدیدی از فیلم برداری سه بعدی را بسازد که به آن Holoportation می گوید...