برچسب ها پست با برچسب "فناوری 3D Touch گوگل"

برچسب: فناوری 3D Touch گوگل

فناوری تشخیص فشار وارده بر صفحه ی نمایش که در ادبیات شرکت اپل 3D Touch نامدیده می شود به خودی خود فناوری جدیدی نیست...