برچسب ها پست با برچسب "فناوری شارژ از راه دور"

برچسب: فناوری شارژ از راه دور

بنا به شواهد شرکت اپل به تازگی 2 نفر ار متخصصین شرکت uBeam را به استخدام خود دراورده است ، شرکت uBeam در زمینه...