برچسب ها پست با برچسب "فناوری شارژ از راه دور اپل"

برچسب: فناوری شارژ از راه دور اپل

بنا به شواهد شرکت اپل به تازگی 2 نفر ار متخصصین شرکت uBeam را به استخدام خود دراورده است ، شرکت uBeam در زمینه...