برچسب ها پست با برچسب "فرو پاشی قمر فوبوس"

برچسب: فرو پاشی قمر فوبوس

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...