برچسب ها پست با برچسب "فروپاشی قمر مریخ"

برچسب: فروپاشی قمر مریخ

تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا  نشان می دهد جاذبه مریخ بیش از پیش دارد بر روی قمر معروف آن یعنی Phobos  اثر می کند...