برچسب ها پست با برچسب "غیر فعال کردن تمامی صدا های سامسونگ"

برچسب: غیر فعال کردن تمامی صدا های سامسونگ

حتما گاهی برایتان پیش آمده است که نیاز دارید گوشی به همراه خود داشته باشید اما نمیخواهید هیچ صدا و یا اعلانی از دستگاه...