برچسب ها پست با برچسب "عقب افتادن پروژه گوگل"

برچسب: عقب افتادن پروژه گوگل

ابتکار غول جستجو برای ساخت گوشی هوشمندی با قطعات قابل تعویض، با جستجوس شرکت برای یافتن یک بازار در آمریکا برای تست محصولش، با...