برچسب ها پست با برچسب "عذرخواهی مدیر Spotify"

برچسب: عذرخواهی مدیر Spotify

مدیر Spotify به خاطر قوانین حریم خصوصی جدید این کمپانی عذر خواهی کرد، چیزی که تقریبا می توان گفت بر عکس خصوصی است. این مقررات...