برچسب ها پست با برچسب "عدم تولید آی واچ"

برچسب: عدم تولید آی واچ

 انتظار ها از این می رود که اپل بتواند در مراسم پیش رو بعد از رونمایی های خود به فروش خوبی برسد. ولی به...